Semináře

Předávání vědomostí a zkušeností


Úspěšné působení ve střední a východní Evropě vyžaduje hlubší znalosti ekonomických, sociálních a kulturních poměrů v dané cílové zemi. Ve spolupráci s našimi partnery a partnerskými organizacemi pořádáme semináře a odborné poznávací cesty a rovněž přebíráme zakázky organizace akcí, kde se střední a východní Evropa hlavním tématem.

Semináře se konají zejména v německy mluvící oblasti s cílem přiblížit jejich účastníkům země střední a východní Evropy, dát jim nové podněty a zprostředkovat informace a kontakty.

Odborné poznávací cesty vedou přímo do zemí střední a východní Evropy. Společnost SwissCEE organizuje danou cestu od odletu až po návrat, včetně kompletního odborného a společenského programu.

Ve zpravodaji spol. SwissCEE(SwissCEE update), který vychází každého čtvrt roku, upozorňujeme na aktuální semináře a odborné poznávací cesty. Předplaťte si náš zpravodaj v kontaktním formuláři.


Osec, Business Network Switzerland, Axel Bermeitinger, regionální ředitel pro Evropu:
Semináři „Obchodování se střední a východní Evropou“ se společností SwissCEE jako spolupracujícím partnerem se dostává velkému nadšení u více než 70 účastníků z ekonomické sféry a politiky.

Společnost FORUM BLECH, Norbert Marquart, představenstvo:
„Studijní cesta nám umožnila přímá srovnání našich členských firem.
Vnímání kvality v České republice a její zajišťování od nás není příliš vzdáleno.“