Vstup na trh
Krok do nového světa

Hrubý domácí produkt (DHP) roste v zemích střední a východní Evropy mnohem dynamičtěji než v německy mluvícím hospodářském prostoru. kupní síla obyvatel a podniků se rok od roku zvyšuje. K úspěšnému vstupu na trh je zapotřebí trhy střední a východní Evropy správně posoudit. Důležitým předpokladem jsou kulturní a jazykové znalosti, hlubší náhled do poměrů národního hospodářství a zvláštní síť kontaktů. Společnost SwissCEE všechny tyto předpoklady přináší.

Společnost SwissCEE realizuje své projekty vstupu na trh ve střední a východní Evropě ve všech fázích projektu:
• Výzkum trhu, studie trhu, marketingový koncept
• Vybudování prodejní či distribuční společnosti
• Sestavení databáze adres, telemarketing
• Jazykové služby, tisk
• Účast na veletrzích, kontakty v médiích, tisk
• Plánování a dohled nad realizací a přesunem
• Zajišťování kvality (produkty, služby, procesy, termíny)
• Mezikulturní management vztahů


Společnost Bystronic Austria GmbH, Fritz Müller, jednatel:
„Účast na veletrhu pro nás znamenala velký úspěch. Společnost SwissCEE se zásadně zasadila o to, že jsme na veletrhu získali tak atraktivní místo.“

„Informace zákazníkům a pozvánky na veletrh byly rozeslány kompletně
a včas. Společnost SwissCEE podpořila velmi znatelně vstup společnosti Bystronic na trh v České republice.“