Zpětný pohled na odpolední akci: Nákup ve střední a východní Evropě

Z naší spolupráce s procure.ch a na základě několika přednáškových dnů s hojnou účastí věnovaných konkrétním zemím v roce 2012 vznikl nápad zpřístupnit základní informace vycházející ze zkušeností širšímu okruhu osob. Proto společnost SwissCEE a procure.ch zaslali pozvánku na odpolední program dne 12. června 2013. Téměř 40 účastníků tak mělo možnost dozvědět se užitečné informace o tom, jak úspěšně zvládnout internacionalizaci.


Roger J. M. Hutter ze společnosti SwissCEE informoval hned na začátku o silných a slabých stránkách jednotlivých států ve střední a východní Evropě. Na příkladu České republiky a Rumunska ukázal situaci personálních nákladů a poukázal na možná úskalí, kterým je žádoucí se vyvarovat. Projekty z praxe, o které se starala společnost SwissCEE, dokazují, že strategické rozhodnutí o relokaci nákupu přispívá velkým dílem k vyšší konkurenceschopnosti. Ve všech státech střední a východní Evropy nacházíme partnery, kteří jsou stejně tak pečliví a přesní jako Švýcaři a se kterými může spolupráce být přínosná pro obě strany. Při hledání vhodných partnerů se doporučuje využít profesionálních služeb a snažit se ztotožnit s kulturou cílové země.


Vedoucí podniku skupiny PLASTON Gruppe, Roberto Cullero, referoval o svých zkušenostecn se zakládáním firmy v České republice ve Šluknově, která sahá do začátku devadesátých let. Kromě řady předností vyzdvihl několik nevýhod, jako např. přísnější ekologická nařízení nebo vyšší ceny elektrické energie než ve Švýcarsku. Pro Českou republiku hovoří dobře vzdělaní a dostupní zaměstnanci s pracovními náklady v přibližné výši 10 euro za hodinu ve srovnání s pracovními náklady ve Švýcarsku, které převyšují 40 euro za hodinu.

 

Marco Thurnheer nakonec vysvětlil, jak se společnost maxmechanik během dvou let vyvinula ke spolehlivému dodavateli pro švýcarské zákazníky. Konkurenceschopnost si lze udržet trvale vysokou kvalitou. Díky tomu patří společnost maxmechanik mezi první dodavatele přesných dílů a konstrukčních celků z České republiky, kteří používají certifikovaný integrovaný systém řízení jakosti. Rozdíly mezi kulturami lze cítit především u starších pracovníků, ale také u mladších zaměstnanců bylo zapotřebí velké motivace k podpoře jejich vlastní iniciativy. Aby dokázala i nadále silně růst, vidí společnost maxmechanik jako hlavní výzvu nábor a vzdělávání odborných pracovníků. V osobě Marca Thurnheera je na místě Švýcar, který je příkladem a garantem pro «swissness».
 
 

procure.ch-Vorabendevent, picture 2.gif

procure.ch-Vorabendevent, picture 1.gif

procure.ch-Vorabendevent, picture 3.gifReferenti:

maxnew.jpg

plastongroup_logo.jpg