Druhotný dodavatel pro Pilatus PC-12

Od jednoho dodavatele k multi-dodavatelům: Zodpovědně implementována identifikace a hodnotící proces jsou stejně, jako profesionální podpora vybraných strategických dodavatelů, absolutně nezbytné pro úspěšné ukončení projektu. Použitím druhého dodavatelského projektu společnosti Pilatus jako vzorového projektu se taky ukazuje, jak důležité je skoré zapojení se externího konzultanta do projektu, jako v tomto případě SwissCEE.

 

V kontextu operačního plánování sleduje Pilatus konstantně všechny možnosti vedoucí ke zvýšení efektivity výroby PC-12, snižování celkových výrobních nákladů a zároveň k nesnižování kvality jako nejdůležitějšího aspektu. Jednou z možností je spolupráce s dodavatelem konstrukcí ze zemí střední a východní Evropy (CEE). Tento strategický druhotný dodavatel má za cíl redukovat dodavatelské riziko (suppply risk) pro montážní linku. Pilatus oslovil SwissCEE jako externího konzultanta na základě předešlých úspěšně realizovaných projektů a dlouholeté místní prezence v zemích CEE.

 

Pilatus může na základě dosavadní spolupráce a výborným výsledkům potvrdit, že zvolení PZL Swidnik jako druhotného dodavatele pro konstrukce letadel PC-12 bylo správným rozhodnutím. Pilatus dosáhl svých cílů v rámci druhotného spolehlivého a inovativního dodavatele, minimalizaci rizik a zachování konkurenceschopnosti. Hlavní výzvou teď zůstává trénink a integrace ostatních zaměstnanců PZL Swidnik.

 

Více informací naleznete v našich Referencích.

 
 

pilatus2cz.jpgproccedure.png

procure.ch, Sdružení pro řízení nákupu a zásobování, CH-Aarau

www.procure.ch