Business Development
SwissCEE reuneşte diferite competenţe sub acelaşi acoperiş. Graţie îmbinării acestora, suntem capabili să le oferim clienţilor noştri soluţii integrate, adaptate, flexibile şi eficiente. Angajatele şi angajaţii noştri sunt calificaţi în mod specific pentru aceasta. Prin intermediul unor cursuri de instruire şi măsuri de perfecţionare, aceştia îşi extind continuu cunoştinţele de specialitate.


Outsourcing – Produceţi acolo unde este cel mai potrivit
Delegarea unei activităţi către firme externe din ţară sau străinătate. Outsourcing-ul poate fi aplicat în producţie, servicii, precum şi în cercetare şi dezvoltare.

Offshoring – Investiţi acolo unde investiţia Dvs. este cea mai durabilă
Delegarea în cadrul firmei a unor domenii de activitate în străinătate sub forma unor investiţii directe.

Intrarea pe piaţă – Pătrunderea într-o nouă lume
Participarea la o piaţă străină în calitate de cumpărător sau vânzător

Managementul timpului – Când arde, aveţi un sprijin
Manageri interimari preiau răspunderea rezultatelor pentru munca Dvs. într-o poziţie pe orizontală. Dvs. părăsiţi firma imediat ce sarcina Dvs. s-a încheiat.

Seminarii – Împărtăşirea cunoştinţelor şi experienţelor
Călătorii de studii de specialitate – Facilitarea acumulării de cunoştinţe la faţa locului
Transmiterea de cunoştinţe şi experienţe prin expuneri şi discuţii în seminare de zi şi de seară. Călătorii de studii de specialitate pentru studierea directă şi asimilarea pe bază de proiect a cunoştinţelor la faţa locului.