Rozvoj podnikání
Společnost SwissCEE spojuje různé kompetence pod jednou střechou. Díky jejich kombinaci dokážeme pro své klienty připravit celistvá, na míru šitá, flexibilní a efektivní řešení. Naši zaměstnanci mají specifické odborné vzdělání. Díky cíleným školením a opatřením k dalšímu vzdělávání si své odborné znalosti neustále rozšiřují.


Outsourcing – výroba v místě, kde je to nejvýhodnější
Přesun činnosti na externí dodavatele v tuzemsku nebo v zahraničí. Outsourcing sahá od výroby, přes služby až po výzkum a vývoj.

Offshoring – investování v místě s co nejdelší perspektivou
Interní přesun obchodních divizí do zahraničí formou přímých investic.

Vstup na trh – krok do nového světa
Účast na zahraničním trhu jako kupující či prodávající.

Dočasný management – když práce hoří, podpora je zde
Dočasný management přebírá zodpovědnost za své vlastní činy v lineární poloze. Opouští podnik ve chvíli, kdy dokončí svoji zakázku.

Semináře – předávání vědomostí a zkušeností
Odborné poznávací cesty – umožnění získání poznatků přímo na místě
Zprostředkování vědomostí a zkušeností prostřednictvím přednášek a diskuzí na denních či večerních seminářích. Odborné poznávací cesty pro přímé nahlédnutí do místního dění a získání poznatků vztahujících se na daný projekt.