Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Ceny
Ceny SwissCEE se mění v závislosti na obtížnosti překládaného textu a jazykové skupiny, do které text patří. Pro každý jazyk stanovíme cenu textu na základě příslušného tarifu.

Ceny jsou stanoveny za standardní řádek, 50 znaků včetně mezer. Text a tabulky čísel jsou převedeny do standardních řádků. Řádky jsou vypočteny na základě zdrojového textu. Překlady seznamu terminologie a slovníků budou účtovány v pořizovací ceně za hodinu.

Pro ručně psaný nebo obtížně čitelný text je účtován příplatek ve výši od 30% do 100%. Za expresní překlady nebo za práci v noci, o víkendu nebo o svátcích, v závislosti na délce textu a termínu dodání Vám bude účtován příplatek ve výši 50% až 100%. Před výpočtem přirážky kontaktujeme našeho zákazníka a společně s ním se snažíme najít způsob, jak se vyhnout příplatku za překlad.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zakázky
Není-li cena písemně stanovena, představují cenové nabídky pouze odhad. Fakturovaná částka nepřesáhne písemně nabízenou cenu o více než 5 %. O dalších nákladech, které jsou samostatně účtovány Vás informujeme předem nebo během projektu.

Při doručení dokumentu k překladu je SwissCEE udělena zakázka. Podáním objednávky zákazník souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

S dokumenty určeným k překladu nakládáme velmi důvěrně.

Zruší-li zákazník zakázku, bude mu vyúčtována částka za dosud odvedenou práci (počet řádků) nebo za strávený čas (počet hodin). V takovém případě SwissCEE odmítá odpovědnost za nedokončenou práci.

Je-li překladatel požádán, aby měl kapacitu na projekt, který nebyl nakonec realizován, je SwissCEE nucena účtovat zákazníkovi 50% z částky, na které se písemně domluvili.

Dodání
Překlady jsou zákazníkovi dodány dle dohody, e-mailem, faxem nebo poštou, avšak bez záruky.

Se zákazníky dohodnuté termíny dodání budou splněny. SwissCEE odmítá jakoukoli odpovědnost za zpoždění vzhledem k pozdějšímu doručení pošty, v případě nemoci překladatele a v ostatních nepředvídatelných událostech.

Odpovědnost
Zákazník má právo písemně reklamovat přeložený text do 10 pracovních dnů od jeho doručení. Pokud je reklamace oprávněná, budou chybné nebo nedostatečné překlady zdarma opraveny. Další nároky jsou vyloučeny i v případě pozdního doručení. SwissCEE výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození nebo ztrátu dokumentů, dat nebo jiných materiálů, které byly v rámci zakázky dodány, taktéž veškeré náklady a škody vyplývající z využívání informačních technologií a komunikací nebo přenosu či dodávky dat, včetně přítomnosti virů v souborech, které jsou SwissCEE dodány nebo byly zákazníkem doručeny.

Platební podmínky
Faktury jsou splatné do 30 dnů od data vystavení faktury. SwissCEE si vyhrazuje právo vyžadovat zálohu před realizací projektu.

Je-li zákazník s platbami v prodlení, vyhrazuje si SwissCEE právo pozastavit další dodávky. V případě, že je zakázka udělena zákazníkem jménem třetí osoby, třetí stranou ale nepřevzata, nebo nesplnila třetí osoba povinnosti vůči SwissCEE, je zákazník povinen převzít veškerá práva a povinnosti třetí osoby se zpětnou účinností.

Autorská práva
Není-li jinak písemně dohodnuto, je vlastník autorských práv  SwissCEE v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami provedených překladů.

Rozhodné právo a soudní pravomoc
Všeobecné obchodní podmínky se řídí podle švýcarského práva. Jsou zde zvláštní ustanovení Švýcarského práva dluhopisů. Spory vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek se budou dle soudní pravomoci řešit v Zugu, ve Švýcarsku.

S ohledem na zahraniční zákazníky si SwissCEE ponechává právo podniknout právní kroky v místě podnikání, resp. bydliště zákazníka podle platného zákona.

Pozměňovací návrhy
SwissCEE může kdykoliv pozměnit všeobecné obchodní podmínky a ceny. Tyto změny nabývají platnost na základě písemného oznámení zaslané zákazníkovi.